TEDÜ Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması olarak SAP seçildi

Uzun süren değerlendirmeler sonucunda üniversitemizin Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması olarak SAP seçilmiş ve oluşturulan proje ekibi ile birlikte sistem kurulum çalışmalarına başlanılmıştır. Projenin sonunda, Yönetim Bilgi Sistemi ile başta öğrenciler, akademisyenler, yöneticiler ve diğer çalışanlar olmak üzere, aday öğrencilerden mezunlara, öğrenci ailelerinden proje ortaklarına kadar tüm paydaşlarına, modern bilgi yönetimi, iş süreçleri yönetimi, işbirliği ve iletişim hizmetlerini, tek erişim noktası olan kurumsal portal üzerinden, bütünleşik bir yapıda
sunulması hedefleniyor.